Bieg gen. Jana Henryka Dąbrowskiego to bieg przełajowy na dystansie 10 kilometrów, po drogach sołectw Zielonka i Prądki w gminie Białe Błota, ok. 12 km od Bydgoszczy, który odbywał się w latach 2015-2018. 

Dlaczego Bieg Dąbrowskiego?
Ponieważ Generał Jan Henryk Dąbrowski w czasie Powstania Kościuszkowskiego, dokonał czynów wielkich: wyszedłszy zwycięsko z bitwy pod Łabiszynem 28/29.09.1794 roku, po 2 dniach wyzwolił spod panowania pruskiego miasto Bydgoszcz. Zwycięstwo pod Łabiszynem i wyzwolenie Bydgoszczy, mimo że było krótkotrwałym tryumfem nad zaborcą, miało wielki wpływ na kształtowanie świadomości narodowej następnych pokoleń Polaków. Upamiętnienie tych wydarzeń to główny cel Biegu Dąbrowskiego, który towarzyszył dorocznemu wydarzeniu „Rocznicy Wkroczenia Wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze” w Łabiszynie (gm. Łabiszyn) i Zielonce (gm. Białe Błota).

Rocznica przemarszu wojsk Powstania Kościuszkowskiego przez Kujawy i Pomorze odbywa się każdego roku na przełomie września i października, pomagając integrować środowiska lokalne i sportowe, a przede wszystkim, by spełniać swój główny cel: mają być patriotyczną lekcją historii.

Bieg Dąbrowskiego na Facebooku: www.facebook.com/biegdabrowskiego

Rejestracja