Ruszyła rejestracja

Rejestracja Uczestników IV Biegu Dąbrowskiego odbywa się za pomocą formularza online na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_dabrowskiego dostępnego do dnia 21.09.2018 r. godz. 23:59  lub do wyczerpania limitu 200 uczestników, którzy uiścili wpisowe:

dabrowski_zapiszsie

Wpisowe wynosi 50 zł, natomiast w dniu biegu 29.09.2018 r. wynosić będzie 75 zł.

Oprócz kategorii generalnej (open), gdzie wyłonionych zostanie aż 6 zwycięzców (3 kobiety i 3 mężczyzn) i kategorii wiekowych (miejsca I-III od K/M 16 do K/M 60+), w czwartej edycji Biegu Dąbrowskiego wyróżnimy miejsca I-III w kategorii drużynowej. Drużyna to 3 lub więcej zawodników. Aby stworzyć drużynę wystarczy wpisać w polu „Klub” jednakową nazwę drużyny.

Bieg główny poprzedzą biegi dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Zapisy dzieci na bieg dostępne będą we wrześniu br.

Rejestracja